О нама


Сигурност Врачар а.д., као специјализовано Предузеће регистровано за пружање услуга физичко-техничког и противпожарног обезбеђења, у складу са регулативама и стандардима, запошљава 1300 радника који својим квалитетом рада доприносе да предузеће има и десетогодишње уговоре у пружању услуга обезбеђења.