Референце


Министарство финансија и економије

Министарство просвете и спорта

Министарство за јавну администрацију и локалну самоуправу

Републички пензиони фонд

Републички завод за здравствену заштиту

Привредна комора Београда

Град Београд – Скупштина града Београда

Град Београд – Београдска Арена (Диамонд балл Београд 2004)

Град Београд – Градско зеленило

Делта банка

Народна банка Србије

Национална штедионица-банка

Поштанска штедионица -банка

Комерцијална банка

Панонска банка

Кулска банка

Меридијан Банка

Институт за имунологију и вирусологију ‚‚Торлак ”

Сиеменс Београд

Рехау  Београд

УНИЦЕФ Београд

УНХЦР Београд

ПОЛИС осигурање

Факултет цивилне одбране

Ф.К. Црвена Звезда

Трансјуг –медународна шпедиција

Југоагент-бродска шпедиција

Школе, Фабрике, Домови здравља и многе друге јавне  установе.