Техничка заштита 0


У склопу Сигурности Врачар налази се и сектор техничке заштите у оквиру којег је обухваћено пројектовање и уградња:

  • Система интерне телевизије (ЦЦТВ) уз могућност даљинског видео надзора из оперативног центра Сигурности Врачар
  • противпровалних алармних система реномираних светских произвођача
  • система контроле приступа и евиденција радног времена.

Опремљени смо савременим мониторинг системом за регистровање свих промена са Ваших алармних уређаја уз могућност интервенције по дојави аларма.

Поседујемо сервис који вам може пружити помоћ у одржавању опреме коју користите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>